dispečer/dispečerka distribúcie elektrickej energie

Code

3131.1.1

Description

Dispečeri distribúcie elektrickej energie prevádzkujú a udržiavajú zariadenia, ktoré dodávajú energiu z prenosovej sústavy spotrebiteľovi. Dohliadajú na údržbu a opravy elektrických vedení a zabezpečujú naplnenie distribučných potrieb. Takisto reagujú na chyby v distribučnom systéme, ktoré spôsobujú problémy, ako sú výpadky.

Alternative label

  • dispečer distribúcie elektrickej energie

  • dispečerka distribúcie elektrickej energie

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/74332fd0-4a50-464e-9116-98fa9b8127ac