dispečer/dispečerka vo výrobe elektrickej energie

Code

3131.1

Description

Dispečeri vo výrobe elektrickej energie udržiavajú a prevádzkujú zariadenia v elektrárňach a iných zariadeniach na výrobu energie. Opravujú chyby, prevádzkujú stroje priamo alebo z kontrolnej miestnosti a nakladajú s materiálmi súvisiacimi s výrobou elektrickej energie v súlade s bezpečnostnými a environmentálnymi postupmi. Uľahčujú interakciu medzi zariadeniami elektrickej energie a zabezpečujú bezpečnú distribúciu.

Alternative label

  • dispečer vo výrobe elektrickej energie

  • dispečerka vo výrobe elektrickej energie

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/72381086-cb6e-455e-a40b-ccb26550aab6