všeobecný administratívny pracovník/všeobecná administratívna pracovníčka

Code

4110.1

Description

Všeobecní administratívni pracovníci majú na starosti vykonávanie administratívnych úloh v kancelárii a podporu obchodných činností v rámci oddelenia. Pomáhajú všetkým administratívnym pracovníkom, tajomníkom a asistentom pri triedení poštových zásielok, tlačív a dokumentov, pri vybavovaní telefonátov, vítaní klientmi, plánovaní pracovných stretnutí a podávaní nápojov.

Alternative label

  • všeobecná administratívna pracovníčka

  • všeobecný administratívny pomocník

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/6c999fc7-c6b7-4ef3-a4b9-af124a1783a2