generálny riaditeľ/generálna riaditeľka

Code

1120.3

Description

Generálni riaditelia majú najvyššie postavenie v pyramídovej podnikovej štruktúre. Majú prehľad o fungovaní podniku, jeho oddeleniach, rizikách a zainteresovaných stranách. Analyzujú rôzne druhy informácií a vytvárajú medzi nimi väzby na účely rozhodovania. Slúžia ako komunikačné spojky s predstavenstvom, ktorých úlohou je podávanie správ a vykonávanie celkovej stratégie.

Alternative label

  • generálny riaditeľ

  • generálna riaditeľka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/6c3fd65e-2d24-47d8-bc22-9e93512bdcc2