koordinátor programov zamestnanosti/koordinátorka programov zamestnanosti

Description

Employment programme coordinators research and develop employment programmes and policies to improve employment standards and reduce issues such as unemployment. They supervise promotion of policy plans and coordinate implementation.

Alternative label

  • koordinátor programov zamestnanosti

  • koordinátorka programov zamestnanosti

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/65fb0b53-b8c4-4839-b099-c80b6de5a158