beleidsverantwoordelijke

Code

1213.2

Description

Beleidsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ontwikkeling van beleidsprogramma’s en zorgen ervoor dat de strategische doelstellingen van de organisatie worden verwezenlijkt. Zij houden toezicht op de beleidsvorming, de campagne en de belangenbehartiging op gebieden als milieu, ethiek, kwaliteit, transparantie en duurzaamheid van de organisatie.

Alternative label

  • hoofd beleid en strategie

  • beleidscoördinatrice

  • compliancemanager

  • beleidscoördinator

  • hoofd afdeling beleidszaken

Regulatory aspect

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_nl

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/64e38ce7-3901-4261-bfee-77c7a77397f2