roznášač/roznášačka letákov

Code

9510.1

Description

Roznášači letákov roznášajú a rozdávajú letáky, prospekty a reklamy s cieľom informovať ľudí alebo predávať výrobky a služby. Tieto letáky buď priamo rozdávajú ľuďom na ulici, alebo ich roznášajú do poštových schránok.

Alternative label

  • roznášačka letákov

  • roznášač letákov

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/5ff100c2-00cd-4c64-82ae-8feab6712557