technik/technička scény

Code

3435.23.3

Description

Technici scény pripravujú, kontrolujú a starajú sa o údržbu zmontovaných sústav s cieľom zabezpečiť optimálnu kvalitu scény pre živé predstavenia. Pri vykladaní, montáži a presune sústav spolupracujú s prepravnými technikmi.

Alternative label

  • technik scény

  • technička scény

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/5a0ff408-e1df-424b-a2d6-4b475a516f2a