psychológ/psychologička

Code

2634.2

Description

Psychológovia skúmajú ľudské správanie a duševné procesy. Poskytujú služby klientom, ktorí sa vyrovnávajú s problémami súvisiacimi s duševným zdravím a so životnými problémami, ku ktorým patria napríklad úmrtie blízkej osoby, problémy so vzťahmi, domáce násilie a sexuálne zneužívanie. Poskytujú aj poradenstvo v rámci problémov súvisiacich s duševným zdravím, ako sú poruchy príjmu potravy, posttraumatické stresové poruchy a psychózy s cieľom pomôcť klientom vyliečiť sa a dospieť k zdravému správaniu.

Alternative label

  • psychologička

  • psychológ

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/52ded7d7-11df-42e3-b90a-d7f4b70fb4b9