asistent/asistentka sociálnej práce

Code

3412.5

Description

Asistenti sociálnej práce sú odborníkmi z praxe, ktorí presadzujú sociálnu zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, nezávislosť a slobodnú vôľu ľudí. Spolupracujú s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a komunitami a pomáhajú pri poskytovaní rôznych foriem terapie a poradenstva, skupinovej a komunitnej práce. Asistenti sociálnej práce asistujú riadiacemu personálu, pomáhajú klientom pri uplatňovaní nároku na dávky, pri využívaní komunitných zdrojov, pri hľadaní zamestnania a odbornej prípravy, pri získavaní právneho poradenstva a spolupracujú s inými oddeleniami miestnych orgánov. Spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi.

Alternative label

  • asistent sociálnej práce

  • asistentka sociálnej práce

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4fa660b3-ab97-4a99-ad73-ce3c2612f2c3