pedagogický psychológ/pedagogická psychologička

Code

2634.2.2

Description

Pedagogickí psychológovia sú psychológovia zamestnávaní vzdelávacími inštitúciami na poskytovanie psychologickej a emocionálnej podpory študentom v núdzi. Špecializujú sa na poskytovanie priamej podpory a pomoci študentom, psychologické testovanie a hodnotenie, konzultácie o študentoch s rodinami, učiteľmi a ďalšími odborníkmi na podporu študentov zo školského prostredia, ako sú napríklad školskí sociálni pracovníci a pedagogickí poradcovia. Môžu takisto spolupracovať s vedením školy na zlepšení stratégií praktickej podpory v záujme zlepšenia kvality života študentov.

Alternative label

  • pedagogická psychologička

  • pedagogický psychológ

  • školská psychologička

  • školsý psychológ

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4f5bc9a5-e989-409b-bfb5-973b472163cd