pracovník/pracovníčka služieb podpory pre rodinu

Code

3412.4.5

Description

Pracovníci služieb podpory pre rodinu poskytujú citovú a praktickú pomoc a poradenstvo rodinám, ktoré čelia závislostiam, zdravotnému postihnutiu, chorobám, rodičom odsúdeným na trest odňatia slobody, manželským a finančným problémom. Hľadajú najlepšie riešenie pre deti v súvislosti s ich zotrvaním v rodinách. Poskytujú aj informácie o dostupných službách na základe špecifických potrieb rodiny.

Alternative label

  • pracovník služieb podpory pre rodinu

  • pracovníčka služieb podpory pre rodinu

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4c89c65c-4e35-44e3-8fa0-5d73e9e15325