sociálny pracovník špecialista/sociálna pracovníčka špecialistka

Code

2635.3

Description

Sociálni pracovníci špecialisti sú odborníci v praxi, ktorí presadzujú sociálne zmeny a sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť a posilnenie a oslobodenie ľudí. Spolupracujú s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a komunitami s cieľom poskytovať rôzne formy terapie a poradenstva, skupinovú a komunitnú prácu. Sociálni pracovníci špecialisti usmerňujú ľudí pri využívaní služieb na uplatnenie nároku na dávky, prístupe ku komunitným zdrojom, hľadaní zamestnania a odbornej prípravy, získavaní právneho poradenstva alebo pri komunikácii s inými oddeleniami miestnych orgánov.

Scope notes

Includes people performing social policy formulation, analysis, advocacy and political interventions activities.

Alternative label

  • sociálny pracovník špecialista

  • sociálna pracovníčka špecialistka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4b05bef2-ded4-4b09-ab94-f4c6a555a775