riaditeľ/riaditeľka zdravotníckeho zariadenia

Code

1342.2

Description

Riaditelia zdravotníckych zariadení dohliadajú na činnosti zdravotníckych zariadení, ako sú nemocnice, rehabilitačné zariadenia, služby domácej starostlivosti a zariadenia starostlivosti o staršie osoby a zabezpečujú, že zariadenie spĺňa predpísané podmienky, pacienti a ostatní klienti dostávajú potrebnú starostlivosť, zariadenie je udržiavané a disponuje potrebným vybavením. Dohliadajú aj na zamestnancov a zabezpečujú vedenie záznamov.

Alternative label

  • riaditeľka zariadenia zdravotnej starostlivosti

  • riaditeľka zdravotníckeho zariadenia

  • riaditeľ zdravotníckeho zariadenia

  • manažér zdravotníckeho zariadenia

  • riaditeľ zariadenia zdravotnej starostlivosti

  • manažérka zdravotníckeho zariadenia

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4a29eab1-5f02-4723-a863-e2d5a0614dfa