marketingový špecialista/marketingová špecialistka

Code

2431.10

Description

Marketingoví špecialisti poskytujú poradenstvo podnikom pri vypracúvaní marketingových stratégií na konkrétne účely. Môžu poskytovať poradenstvo a vypracúvať stratégie pre vstup značky na trh, opätovné uvedenie výrobku, uvedenie nového výrobku alebo pre formovanie dobrého obchodného mena. Na účely stanovenia marketingového prístupu vypracúvajú predbežné štúdie o postavení podniku a vnímaní zákazníkov.

Alternative label

  • marketérka

  • marketingová špecialistka

  • marketingový špecialista

  • marketér

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/4791e217-d607-40d5-9f84-df1d0a071cbc