studniar/studniarka

Code

8113.9

Description

Studniari obsluhujú vŕtacie zariadenia a vybavenia na tvorbu a údržbu vrtov na ťažbu rudy a iných kvapalín a plynov. Zaznamenávajú operácie, vykonávajú údržbu zariadení, utesňujú nepoužívané vrty a zabraňujú kontaminácii povrchu.

Alternative label

  • studniarka

  • vŕtačka studní

  • studniar

  • vŕtač studní

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/46bbecf4-368a-44a8-9262-dcd775ae2c46