územný plánovač/územná plánovačka

Code

2164.1

Description

Územní plánovači navštevujú lokality s cieľom vytvárať projekty a plány využívania a rozvoja istého územia. Zbierajú a analyzujú údaje o území. Územní plánovači poskytujú poradenstvo v oblasti efektívnosti a bezpečnosti plánov rozvoja.

Alternative label

  • územný plánovač

  • územná plánovačka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/44508e7b-f56b-4bfb-9cd6-879838aecd94