pracovník/pracovníčka čerpacej stanice

Code

5245.1

Description

Pracovníci čerpacích staníc predávajú pohonné hmoty, oleje a chladiace zmesi do motorových vozidiel a motocyklov na čerpacej stanici.

Alternative label

  • pumpárka

  • pracovníčka čerpacej stanice

  • pracovníčka benzínovej pumpy

  • pracovník čerpacej stanice

  • pumpár

  • pracovník benzínovej pumpy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/41beead9-98ad-4c89-b6e0-a14149f4eeab