opatrovateľ detí v zariadeniach dennej starostlivosti/opatrovateľka detí v zariadeniach dennej starostlivosti

Description

Child day care workers provide social services to children and their families in order to improve their social and psychological functioning. They aim to maximise family's well-being by caring of children during the day.

Alternative label

  • opatrovateľ detí v zariadeniach dennej starostlivosti

  • opatrovateľka detí v zariadeniach dennej starostlivosti

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/3f74aad8-2d60-4be2-b059-8dba5568d530