sociálny pracovník/sociálna pracovníčka na pomoc seniorom

Code

2635.3.14

Description

Sociálni pracovníci na pomoc seniorom poskytujú pomoc starším osobám a ich rodinám, aby im pomohli zvládnuť ich bio-psycho-sociálne potreby. Pomáhajú starším ľuďom dostať sa ku komunitným zdrojom získavaním informácií o škále služieb, ktoré majú k dispozícii. Sociálni pracovníci na pomoc seniorom hodnotia potreby, funkčnú kapacitu a zdravotné problémy svojich klientov a v prípade potreby nadväzujú kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi.

Alternative label

  • špecialistka v sociálnych službách pre starších klientov

  • sociálna pracovníčka na pomoc seniorom

  • sociálny pracovník na pomoc seniorom

  • špecialista v sociálnych službách pre starších klientov

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/3b2229b4-807c-482a-89ca-2d0a542be196