dopravný špeditér/dopravná špeditérka

Code

3331.2

Description

Dopravní špeditéri plánujú a organizujú prepravu nákladu v rámci vnútroštátnych a medzinárodných oblastí. Komunikujú s dopravcami a rokujú o najlepšom spôsobe odoslania nákladu na miesto určenia, ktorým môže byť jeden zákazník alebo miesto distribúcie. Dopravní špeditéri pôsobia ako odborníci v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Poznajú a uplatňujú pravidlá a predpisy pre každý konkrétny druh nákladu a oznamujú podmienky a náklady klientom.

Alternative label

  • dopravný špeditér

  • dopravná špeditérka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/39803100-c338-4f01-ad2c-085d488920ca