kvalitár špecialista/kvalitárka špecialistka

Code

2149.2.7

Description

Kvalitári špecialisti stanovujú normy kvality pre výrobky alebo služby. Kontrolujú, či sú výrobky a služby v súlade s normami kvality a koordinujú zvyšovanie kvality.

Alternative label

  • kvalitár špecialista

  • kvalitárka špecialistka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/30c0943c-caa1-411d-b273-26f475971273