technik/technička v biomedicíne

Code

3212.1

Description

Technici v biomedicíne vykonávajú všetky laboratórne metódy, ktoré sa vyžadujú v rámci lekárskych vyšetrení, liečebných a výskumných činností, najmä klinicko-chemické, hematologické, imunohematologické, histologické, cytologické, mikrobiologické, parazitologické, sérologické a rádiologické testy. Vykonávajú analytické testovanie vzoriek a výsledky poskytujú lekárskemu personálu na ďalšie stanovenie diagnózy. Technici v biomedicíne môžu využívať tieto metódy najmä vo vede v oblasti infekcií, krvi alebo buniek.

Alternative label

  • technik v biomedicíne

  • technička v biomedicíne

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/2e8820ba-5b2d-4572-92a1-942dbd02a6d6