pedagogický asistent/pedagogická asistentka

Code

2359.2

Description

Pedagogickí asistenti poskytujú pomoc študentom so vzdelávacími problémami a pôsobia ako hlavný kontaktný bod pre týchto študentov. Zabezpečujú, aby sa študentom s nedostatočným zastúpením s problémami vo vzdelávaní alebo osobnom živote poskytlo doučovanie a vzdelávacie programy navyše. Počas akademického roka takisto organizujú viaceré sociálne aktivity.

Alternative label

  • pedagogický asistent

  • pedagogická asistentka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/2ddde737-28f3-444d-b1f8-ef12cc2df3c7