asistent/asistentka v kúpeľoch a wellness centrách

Code

5142.10

Description

Asistenti v kúpeľoch a wellness centrách komunikujú s hosťami na recepcii s cieľom poskytnúť im informácie o dostupných službách v kúpeľnom stredisku. Majú na starosti čistenie kúpeľných miestností po použití, udržiavanie čistoty skladovacích priestorov a zabezpečujú zásobu čistých uterákov. Asistenti monitorujú bezpečnosť zariadenia a majú na starosti predaj výrobkov a služieb, napríklad balíkov procedúr.

Alternative label

  • asistentka v kúpeľoch a wellness centrách

  • asistent v kúpeľoch a wellness centrách

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/2d5a50c6-0bf4-45c3-805c-44d1bf1e3d12