pokladník/pokladníčka

Code

5230.1

Description

Pokladníci obsluhujú pokladnice, preberajú platby od zákazníkov, vydávajú doklady o zaplatení a drobné peniaze.

Alternative label

  • pokladník

  • pokladníčka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/2b871272-bd61-4206-bd1a-0b96d7023098