zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy

Code

1345.1.2

Description

Zástupcovia riaditeľov škôl pomáhajú riaditeľom škôl pri riadení školy a sú súčasťou administratívneho personálu školy. Poskytujú riaditeľom aktuálne informácie o každodennej prevádzke a vývoji školy. Vykonávajú a dozerajú na školský poriadok, politiku a učebné plány zavedené konkrétnym riaditeľom školy. Vykonávajú protokol školskej rady, dohliadajú na študentov a udržiavajú disciplínu.

Alternative label

  • zástupca riaditeľa školy

  • zástupkyňa riaditeľa školy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/2b7d34db-11b6-4c10-b227-3917752e28ac