analytik/analytička kvality vody

Code

2133.12

Description

Analytici kvality vody zabezpečujú kvalitu vody prostredníctvom vedeckej analýzy, pričom zabezpečujú dodržiavanie noriem kvality a bezpečnosti. Odoberajú vzorky vody, vykonávajú laboratórne testy a pripravujú postupy čistenia na účely získania pitnej vody, zavlažovania a na iné účely dodávky vody.

Alternative label

  • analytička kvality vody

  • analytik kvality vody

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/28742973-c452-4996-b070-440e437306dc