pomocný pracovník/pomocná pracovníčka v priemyselnej výrobe

Code

9329.1

Description

Pomocní pracovníci v priemyselnej výrobe pomáhajú operátorom strojov a montážnikom výrobkov. Čistia stroje a pracovné priestory. Pomocní pracovníci v priemyselnej výrobe zaisťujú dopĺňanie spotrebných a iných materiálov.

Alternative label

  • pomocná pracovníčka v priemyselnej výrobe

  • pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/245be6d1-fe9a-4ac8-9f81-122a687e4724