archeológ/archeologička

Code

2632.2

Description

Archeológovia skúmajú a študujú minulé civilizácie a osídlenia prostredníctvom zbierania a preskúmavania zvyškov materiálu. Analyzujú širokú škálu záležitostí, ako sú systémy hierarchie, lingvistika, kultúra a politika na základe skúmania objektov, štruktúr, fosílií, relikvií a artefaktov, ktoré po sebe tieto národy zanechali, a vyvodzujú závery. Archeológovia využívajú rôzne medziodborové metódy, ako je stratigrafia, typológia, 3D analýza, matematika a modelovanie.

Alternative label

  • archeológ

  • archeologička

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/203ea2ee-bbee-4aaf-83d7-2f2225f916e3