organizátor/organizátorka podujatí

Code

3332.2

Description

Organizátori podujatí plánujú podujatia, ako sú festivaly, konferencie, slávnosti, kultúrne podujatia, výstavy, formálne oslavy, koncerty alebo konferencie, a vykonávajú nad nimi dohľad.
Organizujú všetky fázy plánovania podujatí, a to miesto konania, zamestnancov, dodávateľov, médiá, poistenia v rámci pridelených rozpočtových a časových obmedzení. Organizátori podujatí zabezpečujú dodržiavanie zákonných povinností a plnenie očakávaní cieľovej skupiny.  Spolupracujú s marketingovým tímom na propagácii podujatia, hľadaní nových klientov a získavaní konštruktívnej spätnej väzby po uskutočnení podujatia.

Alternative label

  • organizátor podujatí

  • organizátorka podujatí

  • eventová manažérka

  • eventový manažér

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/1b38a27d-ef98-4d9f-b1b2-8c109bf47e79