konzultant/konzultantka v oblasti sociálnych služieb

Code

2422.12

Description

Konzultanti v oblasti sociálnych služieb pomáhajú pri vypracúvaní politiky a postupov v rámci programov sociálnych služieb. Skúmajú programy sociálnych služieb a určujú oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a takisto pomáhajú pri vypracúvaní nových programov. Plnia funkcie poradcov pre organizácie sociálnych služieb.

Alternative label

  • konzultantka v oblasti sociálnych služieb

  • konzultant v oblasti sociálnych služieb

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/1a46d0f0-93d7-44d1-bff9-58e3f21bd4c4