zdravotný brat špecialista/zdravotná sestra špecialistka

Code

2221.3

Description

Zdravotné sestry špecialistky pomáhajú pacientom v procese uzdravovania, vykonávajú diagnostiku a poskytujú starostlivosť v rámci konkrétnej ošetrovateľskej oblasti. Príklady takýchto špecializovaných ošetrovateľských pracovných miest zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na tieto povolania: ambulantná sestra, zdravotná sestra s pokročilými skúsenosťami, zdravotná sestra na kardiologickej ambulancii, zubná sestra, komunitná zdravotná sestra, zdravotná sestra na oddelení súdneho lekárstva, zdravotná sestra na oddelení gastroenterológie, hospicová a paliatívna sestra, detská sestra, zdravotná sestra pre verejné zdravie, rehabilitačná sestra, urologická sestra a školská zdravotná sestra. Zdravotné sestry špecialistky sú zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu nad rámec všeobecných zdravotných sestier a sú oprávnené vykonávať prax ako špecialistky so špecifickými odbornými znalosťami v danej oblasti ošetrovateľstva. 
 

Alternative label

  • zdravotná sestra špecialistka

  • zdravotný brat špecialista

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/18e14e61-495b-44cc-a7c6-df4c625934ba