správca budov/správkyňa budov

Description

Building caretakers maintain and monitor the condition and security of buildings. They clean, assist with minor repairs and ensure that amenities such as heating and hot water are available to the residents. Building caretakers are responsible for the quality of buildings and also serve as a contact person for residents.

Alternative label

  • správkyňa budovy

  • správkyňa budov

  • správca budov

  • správca budovy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/1822bfc2-e735-449f-ba00-ca71eb5c062b