pracovník/pracovníčka služieb zákazníkom

Code

4225.1

Description

Pracovníci služieb zákazníkom vybavujú sťažnosti a zodpovedajú za dobré vzťahy medzi organizáciou a jej zákazníkmi. Spravujú údaje týkajúce sa spokojnosti zákazníkov a podávajú o nej správy.

Alternative label

  • pracovníčka informačného pultu

  • informátorka

  • pracovníčka služieb zákazníkom

  • pracovník služieb zákazníkom

  • informátor

  • pracovník informačného pultu

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/13d1b2b4-99dd-44da-9734-c9f74bae18f7