výhybkár/výhybkárka

Code

8312.2

Description

Výhybkári pomáhajú plniť úlohy dispečera. Ovládajú prepínače a signály v súlade s pokynmi riadenia železničnej dopravy, podľa predpisov a v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Alternative label

  • výhybkár

  • výhybkárka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/12f9c0e8-26f4-4f1d-bf04-b16a34d12798