predavač/predavačka v kníhkupectve

Code

5223.7.6

Description

Predavači v kníhkupectve predávajú knihy v špecializovaných predajniach. Poskytujú poradenstvo o dostupných knihách a ďalších predajných produktoch v kníhkupectve.

Alternative label

  • kníhkupec

  • predavačka v kníhkupectve

  • kníhkupkyňa

  • predavač kníh

  • predavač v kníhkupectve

  • predavčka kníh

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/1246764a-ce7c-45e8-9675-e445d145e818