technik výroby v strojárstve/technička výroby v strojárstve

Code

3115.1.15

Description

Production engineering technicians plan production, follow up production processes and develop and test solutions to solve technical problems. They work closely with engineers and technologists, inspect products, conduct tests, conduct tests collect data.

Alternative label

  • technička výroby v strojárstve

  • technik výroby v strojárstve

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/11833a96-fc27-4b03-a53d-892ac891a2bb