farmaceut špecialista/farmaceutka špecialistka vo farmaceutickej kontrole

Code

2262.1.1

Description

Farmaceuti špecialisti vo farmaceutickej kontrole vykonávajú inšpekcie a presné merania s cieľom testovať a zabezpečovať kvalitu farmaceutických výrobkov. Zapájajú sa do celej fázy vývoja farmaceutického výrobku, až kým nie je pripravený na trh. Zahŕňa to proces získavania licencií na klinické skúšanie, poskytovanie poradenstva zamestnancom farmaceutického priemyslu v oblasti regulačných požiadaviek a hodnotenie obsahu písomnej informácie pre používateľa a inej dokumentácie k výrobku. Farmaceuti špecialisti vo farmaceutickej kontrole okrem toho zhromažďujú a vyhodnocujú informácie o vedľajších účinkoch výrobku a oznamujú tieto znalosti interne aj príslušným orgánom.

Alternative label

  • farmaceutka špecialistka vo farmaceutickej kontrole

  • farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/0f845e64-de8b-431e-9fe3-1bccf8e1c5b9