súdny úradník/súdna úradníčka

Code

3411.5

Description

Súdni úradníci asistujú sudcom na súdoch. Vybavujú žiadosti o informácie týkajúce sa súdneho konania a pomáhajú sudcom pri rôznych úlohách, akými sú prieskum právnych predpisov či príprava častí stanoviska. Kontaktujú účastníkov sporu a poskytujú informácie sudcom a iným súdnym úradníkom.

Alternative label

  • súdna úradníčka

  • súdny úradník

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/0f63619d-63ea-4345-81f5-4673353fe8d2