stavebný technik/stavebná technička

Code

3112.1

Description

Stavební technici pomáhajú navrhovať a realizovať stavebné plány a vykonávajú organizačné úlohy, napríklad pri plánovaní a monitorovaní, ako aj pri ponúkaní a fakturácii stavebných prác. Vypočítavajú aj materiálové požiadavky a pomáhajú pri nákupe a organizácii stavebných materiálov a zabezpečujú ich kvalitu. Stavební technici môžu vykonávať technické úlohy v oblasti stavebného inžinierstva a rozvíjať a poskytovať poradenstvo v oblasti vykonávacích stratégií pre cestné práce, svetelné signalizačné zariadenia, kanalizačné systémy a systémy vodného hospodárstva.

Alternative label

  • stavebný technik

  • stavebná technička

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/0f5cc4eb-925d-4b99-be6d-b0964a253a9a