sudca/sudkyňa

Code

2612.1

Description

Sudcovia vedú, preskúmavajú a riešia súdne spory, vypočúvania, odvolaniami a súdne konania. Zabezpečujú, aby súdne konania boli v súlade s bežnými právnymi postupmi, a preskúmavajú dôkazy a zloženie poroty. Sudcovia predsedajú súdnym konaniam, ktoré sa týkajú takých oblastí, ako sú trestné činy, rodinné záležitosti, občianske právo, veci s nízkou hodnotou sporu a trestné činy mladistvých páchateľov.

Alternative label

  • sudca

  • sudkyňa

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/07bd65d7-c13f-443a-bdf6-88903f3822be