predvádzač tovaru/predvádzačka tovaru

Code

5242.1

Description

Predvádzači tovaru aktívne vyhľadávajú a oslovujú nových potenciálnych klientov. Poskytujú špecifické poradenstvo pre výrobky a predvádzajú propagačný tovar alebo služby.

Alternative label

  • predvádzačka tovaru

  • predvádzač tovaru

  • promotér

  • promotérka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/056f1849-7ff8-4d6f-9b8a-176a610bba44