technik/technička v oblasti telekomunikácií

Code

7422.7

Description

Technici v oblasti telekomunikácií inštalujú, testujú, vykonávajú údržbu a opravujú telekomunikačné systémy. Opravujú alebo vymieňajú chybné zariadenia a dbajú na bezpečné pracovné prostredie a kompletný inventár zásob. Poskytujú aj používateľskú alebo zákaznícku podporu. 
 

Alternative label

  • odborníčka na telekomunikačné zariadenia

  • technička v oblasti telekomunikácií

  • odborník na telekomunikačné zariadenia

  • technička telekomunikačného vybavenia

  • technik v oblasti telekomunikácií

  • technik telekomunikačného vybavenia

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/056bef79-c125-47ab-b6b9-8eed05c9458c