vodič/vodička električky

Code

8331.2

Description

Vodiči električky vedú električky, vyberajú cestovné a starajú sa o cestujúcich.

Alternative label

  • vodička električky

  • vodič električky

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/03e02554-15d1-4697-960c-8909e7d36f7e