špecialista/špecialistka v oblasti telekomunikácií

Code

2153.1

Description

Špecialisti v oblasti telekomunikácií navrhujú, budujú, testujú a udržiavajú telekomunikačné systémy a siete vrátane rádiových a vysielacích zariadení. Analyzujú potreby a požiadavky zákazníkov, zabezpečujú, aby vybavenie spĺňalo predpisy, a pripravujú a predkladajú správy a návrhy o problémoch súvisiacich s telekomunikáciami. Špecialisti v oblasti telekomunikácií navrhujú a dohliadajú na poskytovanie služieb vo všetkých fázach, pričom vykonávajú dohľad nad inštaláciou a používaním telekomunikačného vybavenia a zariadení, pripravujú dokumentáciu a poskytujú odbornú prípravu zamestnancom spoločnosti po inštalácii nových zariadení.

Alternative label

  • inžinier telekomunikačných systémov

  • telekomunikačná odborníčka

  • telekomunikačný odborník

  • špecialista v oblasti telekomunikácií

  • inžinierka telekomunikačných systémov

  • špecialistka v oblasti telekomunikácií

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Narrower occupations

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/02eb0ae6-ecdd-4602-9c8e-60ffe6dbe1e2