likvidátor/likvidátorka poistných udalostí

Code

3315.3

Description

Likvidátori poistných udalostí zabezpečujú, aby sa so všetkými poistnými pohľadávkami zaobchádzalo presne a aby sa zaplatili oprávnené poistné nároky poistníkom. Používajú štatistické údaje a podávajú správy na výpočet a úpravu pohľadávok podľa potreby, komunikujú s poistníkmi a usmerňujú ich a sledujú pokrok pri uplatňovaní nároku.

Alternative label

  • likvidátor poistných udalostí

  • likvidátorka poistných udalostí

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/01a83071-6533-4675-b2da-f0c6d02669f5