fyzioterapeut/fyzioterapeutka

Code

2264.3

Description

Fyzioterapeuti sú samostatní odborníci v oblasti zdravotníctva, ktorí sú zodpovední za vývoj, udržiavanie alebo obnovu funkcie motoriky a pohybovej schopnosti počas celého života na základe overených postupov. Zmierňujú bolesť a liečia fyzické ťažkosti spojené s poranením, chorobou alebo inou poruchou a predchádzajú im. Fyzioterapeuti umožňujú pacientom a ich ošetrovateľom riadiť danú ťažkosť mimo klinického prostredia. Pracujú v rámci rozsahu svojej praxe a v rámci svojho profesionálneho kódexu správania. 

Alternative label

  • fyzioterapeutka

  • fyzioterapeut

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/006cc1f9-2841-41c3-991a-dc3f2f3bd533