Slide

13.09.2018

ESCO at Zukunft Personal Europe

European Commission attended Zukunft Personal Europe, an Expo event in Cologne with more than 700 exhibitors of HR products and services.

Wiadomość

Slide

10.10.2018

The ESCO newsletter is live!

Publication of the first edition of the ESCO newsletter

Wiadomość

Slide

19.07.2018

Adoption of the Implementing Decisions ex Art.19 of the EURES Regulation

Commission Implementing Decision 2018/1020 and 2018/1021 adopted on 18 July

Wiadomość

PRZEGLĄDAJ KLASYFIKACJĘ ESCO

Poznaj ESCO

ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”.

W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Klasyfikacja pokazuje w sposób systematyczny relacje między różnymi pojęciami.