Slide

19.07.2018

Adoption of the Implementing Decisions ex Art.19 of the EURES Regulation

Commission Implementing Decision 2018/1020 and 2018/1021 adopted on 18 July

Wiadomość

Slide

13.09.2018

ESCO at Zukunft Personal Europe

European Commission attended Zukunft Personal Europe, an Expo event in Cologne with more than 700 exhibitors of HR products and services.

Wiadomość

Slide

11.12.2018

ESCO mapping to EURES

The entry into force of the Implementing Decisions provided for in art.19 (2) and (6) of the EURES Regulation marks the start of the 3 years period during which Member States have to establish an initial inventory to map their national, regional and sectoral classifications to and from the European classification. Find out the latest information and documentation!

Wiadomość

PRZEGLĄDAJ KLASYFIKACJĘ ESCO

Poznaj ESCO

ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”.

W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Klasyfikacja pokazuje w sposób systematyczny relacje między różnymi pojęciami.