Slide

11.12.2018

ESCO mapping to EURES

The entry into force of the Implementing Decisions provided for in art.19 (2) and (6) of the EURES Regulation marks the start of the 3 years period during which Member States have to establish an initial inventory to map their national, regional and sectoral classifications to and from the European classification. Find out the latest information and documentation!

Wiadomość

Slide

10.01.2019

The ESCO Swatchbook is online

Publication of the ESCO Swatchbok on the ESCO portal.

Wiadomość

PRZEGLĄDAJ KLASYFIKACJĘ ESCO

Poznaj ESCO

ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”.

W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Klasyfikacja pokazuje w sposób systematyczny relacje między różnymi pojęciami.