chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

 
 

Skydd av personuppgifter

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

EPALE – En elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa

 

Skydd av personuppgifter

 

EPALE är ett initiativ från Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur (GD Utbildning och kultur), som arbetar för att göra webbplatsen till en permanent del av det europeiska landskapet för vuxnas lärande.

EPALE sköts av en central supporttjänst under överinseende av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea). Nationella supporttjänster arbetar även sida vid sida med den centrala supporttjänsten, och hjälper till att förse EPALE med intressant och unikt innehåll. Klicka här för mer information om EPALE.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) har åtagit sig att skydda din personliga integritet. Alla personuppgifter behandlas enligt förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter[1]

Följande meddelande om skydd av personuppgifter förklarar den policy som Eacea tillämpar vad gäller insamling, hantering och användning av personuppgifter för berörda personer inom EPALE – En elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa.

 

1. Vem har ansvar för behandlingen av dina personuppgifter (registeransvarig)?

Enhet eller avdelning: Enhet A5

Funktion: Enhetschef

Postadress: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Bryssel

E-post: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Vilka personuppgifter behandlas?

Obligatoriska uppgifter:

 • Namn
 • Organisation och adress (i tillämpliga fall)
 • Land
 • Språk
 • Kontaktuppgifter – t.ex. e-postadress
 • IP-adress

Frivilliga uppgifter:

 • Relaterade tematiska områden av intresse
 • Funktioner av intresse på webbplatsen, t.ex. partnersökning
 • Nationalitet
 • Telefon
 • Sysselsättning

 

3. I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

Personuppgifter samlas in för interna ändamål som rör brevkontakt, informationsspridning etc. Användarna kan också välja att skapa mer detaljerade användarprofiler som är offentliga och kan användas för att hitta samarbetspartner och andra användare som arbetar inom liknande områden runt om i EU för att kunna utbyta god praxis. Det är emellertid användarens val om man vill dela denna information med EPALE-gemenskapen.

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter inom tillämpliga delar av plattformen för att användarna ska kunna hitta samarbetspartner, för att registrerade EPALE-användare ska kunna kommunicera och samarbeta i en anda av ömsesidig tillit och respekt samt för att möjliggöra övervakningsverksamhet för att förhindra missbruk av plattformen.

Personuppgifter används även för att blockera skräppost på plattformen.

 

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?

 • Särskilt utsedd personal vid generaldirektoratet för utbildning och kultur (EAC) och generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL).
 • Särskilt utsedd personal vid Eacea.
 • EPALE:s centrala supporttjänst genom konsortiet Ecorys UK–Intrasoft International.
 • EPALE:s nationella supporttjänster som har ansvar för att marknadsföra EPALE till lokala och nationella intressenter och hålla kontakten med dem. En fullständig förteckning över organisationer finns på denna sida: https://ec.europa.eu/epale/en/nss.
 • Forskare med särskilt tillstånd från den registeransvarige.

I händelse av kontroll eller tvist, de organ som sköter tillsyn och kontroller i enlighet med EU-lagstiftningen (t.ex. internrevisionstjänsten, internrevisionsfunktionen, Europeiska kommissionen, Olaf, EU-domstolarna etc.).

 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

 • Uppgifter som behandlas i interna telenät (trafikuppgifter och förteckningar) kan lämnas ut till medlemmar av centrala supporttjänsten/Eacea/EAC/EMPL och sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Kontaktuppgifter: Ett år efter den sista inloggningen inaktiveras uppgifterna, dvs. de kommer inte längre att vara synliga för allmänheten. Två år efter den sista inloggningen avidentifieras uppgifterna permanent och sparas endast för statistiska ändamål. Kontaktuppgifterna avidentifieras omedelbart på den registrerade användarens begäran.
 • Forummeddelanden sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Meddelanden eller utbildningsmaterial som läggs ut på resurscentret sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Meddelanden eller utbildningsmaterial som läggs ut i den nationella supporttjänstens slutna grupp och andra grupper sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Filer och blogginlägg sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.

 

6. Hur kan du utöva dina rättigheter, till exempel rätten att få tillgång till och ändra dina uppgifter?

Den registrerade har själv tillgång till och kan ändra och ta bort uppgifter på plattformen. 

Användaren kan välja till och välja bort vissa funktioner, man kan t.ex. ha en användarprofil men välja att inte göra den offentlig för partnersökning etc.

Du kan även kontakta den registeransvarige (se punkt 1 ovan) om du vill ha ytterligare information eller om du vill inaktivera kontot.

 

7. Din rätt till hjälp vid konflikt rörande frågor om skydd för personuppgifter

Vid en konflikt rörande frågor om skydd för personuppgifter kan du vända dig till den registeransvarige på ovanstående adress och e-postadress. Du kan även kontakta Eaceas personuppgiftsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Om den registeransvarige inte löser konflikten kan du när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen: Webbplats http://www.edps.europa.eu; E-post: edps@edps.europa.eu.

 

8. På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

De rättsliga grunderna för detta nya initiativ är följande:

 • Europaparlamentets och rådets beslut 1720/2006/EG av den 15 november 2006 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45) om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande, senare ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1357/2008/EG av den 16 december 2008 (EUT L 350, 30.12.2008, s. 56), samt arbetsprogrammet för 2012 för generaldirektoratet för utbildning och kultur.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73) om inrättande av "Erasmus+": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG samt arbetsprogrammet för 2015 för generaldirektoratet för utbildning och kultur.

Tjänstekontrakt som ingåtts med Ecorys/Intrasoft (ref: 2012-5529/001-001)

Upphandlingsspecifikationer: EPALE – En elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa, Eacea/2012/05

Selektiv inbjudan att lämna projektförslag: EPALE nationella supporttjänster, Eacea nr 04/2014 och 01/2015

Samförståndsavtal för FPFIS-CMS-tjänsten som undertecknats mellan Eacea och DIGIT (ref: DIGIT – 00488-00)

 


[1]Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.

 

För att hämta .pdf-versionen av integritetspolicyn, klicka här.